ενεχυροδανειστηριο

Η λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων στο πέρασμα των αιώνων

  • Posted on: 31 July 2017
  • By: myarticl

     Η παρουσία των ενεχυροδανειστηρίων στις κοινωνίες των ανθρώπων θα έλεγε κανείς ότι ξεικνάει σχεδόν με την ίδια την ύπαρξη του χρήματος, ως μέσο συναλλαγής. Φυσικά η μορφή και ο τρόπος λειτουργίας τους διαφέρει, ανάλογα με την εποχή. Οι άνθρωποι παλαιότερα αντάλλαζαν προϊόντα μεταξύ τους. Στο πέρασμα των αιώνων, την ανάπτυξη των πολιτισμών και του διεθνούς εμπορίου, κρίθηκε ως επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία μιας «σταθεράς», ώστε να ρυθμίζει τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων.