Το λεξικό των ηλιακών φωτιστικών και φωτοβολταικών

  • Posted on: 26 June 2017
  • By: myarticl
Πριν μάθουμε για τα ηλιακά φωτιστικά χρειάζεται μια σειρά από βασικές γνώσεις για τα φωτιστικά γενικότερα.
Τάση ενεργοποίησης: Η τάση κατά την οποία θα ενεργοποιηθή η προστασία των μπαταριών.
 
Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC): Το ηλεκτρικό ρεύμα, η τάση του οποίου αντιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κύκλους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρότυπο είναι 60 κύκλους ανά δευτερόλεπτο.
 
Αμπέρ (amp): Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Τάση ενός volt σε αντίσταση ενός ohm προκαλεί ροή ρεύματος ενός αμπέρ.
 
Αμπερώρια (Ah / ΑΗ): Μονάδα μέτρησης της ενέργειας ενός συσσωρευτή. Ενα αμπερώριο σημαίνει την παραγωγή ρεύματος ενός αμπέρ για μία ώρα.
 
Γωνία πρόσπτωσης: Η γωνία των ακτίνων  του ήλιου σε σχέση με την κάθετο στην επιφάνεια που προσπίπτει.  που μια ακτίνα του ήλιου κάνει με μια γραμμή κάθετη προς την επιφάνεια. 
 
Ρεύμα διάταξης: Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο όταν εκτίθεται στο ηλιακό φως.
 
Tάση διάταξης: Η τάση που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο όταν εκτίθεται στο φως του ήλιου.
 
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Ο αριθμός των κύκλων φόρτισης-αποφόρτισης που μπορεί να κάνει μία μπαταρία μέχρι να χάσει την απόδοση της.
 
Ρυθμιστής φόρτισης: Μια συσκευή που ρυθμίζει τη φόρτιση της μπαταρίας ελέγχοντας τη τάση της πηγής - στην συγκεκριμένη περίπτωση των φωτοβολταϊκών.
 
Ενίσχυση λόγω νέφωσης: Η αύξηση στην ένταση της ηλιακής που προκαλείται τις αντανακλάσεις των γειτονικών νεφών.
 
Συμπυκνωτής: Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο που περιλαμβάνει οπτικά στοιχεία όπως φακούς για να κατευθύνουν το φως του ήλιου σε ένα ηλιακό κύτταρο μικρότερης επιφάνειας. Αν οι συμπυκνωτές είναι μονίμως στραμμένοι στον ήλιο μπορούν να αυξήσουν τη ροή ισχύος εκατοντάδων ηλιακό φως φορές.
 
Απόδοση μετατροπής: Ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό για δεδομένη ποσότητα ηλιακής ενέργειας. Όσο μεγαλύτερη η απόδοση τόσο καλύτερη η λειτουργία σε συνθήκες μειωμένου φωτισμού.
 
Συζευγμένα φωτοβολταικά. Τα στοιχεία που είναι άμεσα συνδεδεμμένα με τον λαμπτήρα ή τη συσευή που καταναλώνει ρεύμα.
 
Συνεχές ρεύμα (DC): Το ηλεκτρικό ρεύμα του οποίου η τάση παραμένει διαρκώς σταθερή σε τιμή και πολικότητα. Όλες οι συσκευές λειτουργούν με συνεχές ρεύμα που παράγεται από κάποιο φωτοβολταϊκό, μπαταρία ή μετατροπέα.
 
Ηλεκτρικό ρεύμα: Η ροή της ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) σε έναν αγωγό, το οποίο μετράται σε αμπέρ.
 
Γεννήτρια: Μια συσκευή που μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική μέσω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. 
 
Δίκτυο ρεύματος: Το σύνολο των εγκαταστάσεων, μονάδων, αγωγών, υποσταθμών, και ο εξοπλισμό του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
 
Υβριδικό σύστημα: Ένα σύστημα που περιλαμβάνει ένα φωτοβολταικό και ένα βοηθητικό σύστημα παραγωγής ενέργειας όπως μια ανεμογεννήτρια ή μια απλή μπαταρία.
 
Inverter: Μια συσκευή που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα από τα συστήματα μπαταριών ή συστοιχίες σε εναλλασσόμενο ρεύμα. 
 
Κιλοβάτ (kW): Η πρότυπη μονάδα της ηλεκτρικής ισχύος που ισούται με 1000 W, ή με την κατανάλωση 1000 Joule ενέργειας ανά δευτερόλεπτο.
 
Κιλοβατώρα (kWh): Η πρότυπη μονάδα ενέργειας που καταναλώνεται από την απόδοση 1000 W ισχύος για μία ώρα ( 3600 kJ)
 
Φωτοβολταϊκό κύτταρο: Το μικρότερο στοιχείο ημιαγωγών που μετατρέπει το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε κύτταρο είναι κατασκευασμένο από πυρίτιο ή άλλο ημιαγώγιμο υλικό, όπως ένα τσιπ υπολογιστή. 
 
Φωτοβολταϊκή γεννήτρια: Ένα σύστημα διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών που λειτουργούν ως ενιαία μονάδα παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Ανορθωτής: Μια συσκευή που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές.
 
Αντίσταση (R): Η ιδιότητα ενός αγωγού που αντιτίθεται τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα την παραγωγή θερμότητας στο αγώγιμο υλικό. Η αντίσταση μετριέται σε ohms.
 
Ηλιακή μονάδα: Σύνολο από ηλιακούς συλλέκτες που είναι συνδεδεμένοι ηλεκτρικά μεταξύ τους και περικλείονται ειδική κατασκευή από γυαλί.
 
Ημιαγωγός: Οποιοδήποτε υλικό που έχει περιορισμένη ικανότητα μετάδοσης του  ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Ηλιακή Ενέργεια: Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που μεταδίδεται από τον ήλιο (ηλιακή ακτινοβολία). Το ποσό που φτάνει στη γη είναι ίση με το ένα δισεκατομμυριοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας που παράγεται, ή το ισοδύναμο περίπου 420 τρισεκατομμυρίων κιλοβατώρες.
Rating: 
0
No votes yet