ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

  • Posted on: 31 March 2014
  • By: pantelis papako...

Όταν ένα δώμα οικοδομής είναι βατό , κατασκευάζουμε στις άκρες του για την προστασία αυτών που κυκλοφορούν σε αυτό από πτώση , ένα χαμηλό τοίχο που ονομάζεται στηθαίο.Το ύψος του στηθαίου φτιάχνεται από 90 έως 120 εκατοστά . το ύψους του συμπαγούς τμήματος μπορεί να είναι και μικρότερο , το υπόλοιπο όμως συμπληρώνεται με κάγκελο.Το στηθαίο μαζί με τη πλάκα της ταράτσας σχηματίζουν το χώρο εγκιβωτισμού της μόνωσης και των νερών της βροχής που απορρέουν μέσω των υδρορροών.Τα στηθαία κατασκευάζονται : 1.Από μπατική οπτοπλινθοδομή με τούβλα με κατακόρυφες τρύπες που είναι πολύ ακριβότερα από αυτά με οριζόντιες , και αυτό για να μη περνάει νερό μέσω των οπών .2.Από δυο δρομικές οπτοπλινθοδομές με διάκενο   8 εκατοστών αν έχουμε πάχος πλινθοδομών  6 εκατοστών ( 2Χ6=12+8=20 ), ή 5  εκατοστών αν έχουμε πάχος πλινθοδομών  6 και 9 εκατοστά αντίστοιχα ( 6+9=15+5=20), οι τοίχοι δένονται με σενάζ πάχους 5-10  εκατοστών.3.Από σκυρόδεμα το οποίο αγκυρώνεται πάνω σε αναμονές από σίδερα που έχουμε αφήσει στην πλακά κατά μήκος του στηθαίου . Το μπετόν το ρίχνουμε την άλλη μέρα , μετα το ρίξιμο της πλάκας του δώματος , αφου καλουπώνουμε και βάζουμε 2 σχάρες οπλισμού Φ10/20  , μία σε κάθε πλευρά , τις οποίες έχουμε αγκυρώσει στις αναμονές που αφήσαμε.Μπορούμε να το κατασκευάσουμε ταυτόχρονα με την πλάκα του δώματος αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί πείρα . Το πάχος του στηθαίου είναι σε αυτή την περίπτωση 10 εκατοστά τουλάχιστον. Η καλύτερη λύση επίστεψης του στηθαίου είναι σήμερα:  Με πλάκα μαρμάρου  πάχους 2 εκατοστών με ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό ( 2-3% ) και προεξοχές κατά 2 εκατοστά από τον σοβά (πλάτος μαρμάρου= πάχος τοίχου +σοβάδες + 4 εκατοστά)και ποταμούς ( εγκοπές), που ζητάμε να μας  φτιάξει ο μαρμαράς για την καλύτερη απορροή των νερών της βροχής , ώστε να μη γλύφουν το σοβά.Όταν ένα δώμα οικοδομής είναι βατό , κατασκευάζουμε στις άκρες του για την προστασία αυτών που κυκλοφορούν σε αυτό από πτώση , ένα χαμηλό τοίχο που ονομάζεται στηθαίο.Το ύψος του στηθαίου φτιάχνεται από 90 έως 120 εκατοστά . το ύψους του συμπαγούς τμήματος μπορεί να είναι και μικρότερο , το υπόλοιπο όμως συμπληρώνεται με κάγκελο.Το στηθαίο μαζί με τη πλάκα της ταράτσας σχηματίζουν το χώρο εγκιβωτισμού της μόνωσης και των νερών της βροχής που απορρέουν μέσω των υδρορροών.Τα στηθαία κατασκευάζονται : 1.Από μπατική οπτοπλινθοδομή με τούβλα με κατακόρυφες τρύπες που είναι πολύ ακριβότερα από αυτά με οριζόντιες , και αυτό για να μη περνάει νερό μέσω των οπών .2.Από δυο δρομικές οπτοπλινθοδομές με διάκενο   8 εκατοστών αν έχουμε πάχος πλινθοδομών  6 εκατοστών ( 2Χ6=12+8=20 ), ή 5  εκατοστών αν έχουμε πάχος πλινθοδομών  6 και 9 εκατοστά αντίστοιχα ( 6+9=15+5=20), οι τοίχοι δένονται με σενάζ πάχους 5-10  εκατοστών.3.Από σκυρόδεμα το οποίο αγκυρώνεται πάνω σε αναμονές από σίδερα που έχουμε αφήσει στην πλακά κατά μήκος του στηθαίου .Το μπετόν το ρίχνουμε την άλλη μέρα , μετα το ρίξιμο της πλάκας του δώματος , αφου καλουπώνουμε και βάζουμε 2 σχάρες οπλισμού Φ10/20  , μία σε κάθε πλευρά , τις οποίες έχουμε αγκυρώσει στις αναμονές που αφήσαμε.Μπορούμε να το κατασκευάσουμε ταυτόχρονα με την πλάκα του δώματος αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο και απαιτεί πείρα .Το πάχος του στηθαίου είναι σε αυτή την περίπτωση 10 εκατοστά τουλάχιστον.Η καλύτερη λύση επίστεψης του στηθαίου είναι σήμερα:  Με πλάκα μαρμάρου  πάχους 2 εκατοστών με ελαφρά κλίση προς το εσωτερικό ( 2-3% ) και προεξοχές κατά 2 εκατοστά από τον σοβά (πλάτος μαρμάρου= πάχος τοίχου +σοβάδες + 4 εκατοστά)και ποταμούς ( εγκοπές), που ζητάμε να μας  φτιάξει ο μαρμαράς για την καλύτερη απορροή των νερών της βροχής , ώστε να μη γλύφουν το σοβά.  

Rating: 
0
No votes yet