Οικογένεια

Articles about family

Οι οικιακοί βοηθοί παρελθόν και παρόν

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: myarticl

Στο παρελθόν οι οικιακοί βοηθοί είχαν ένα ρόλο υποβαθμισμένο και μάλιστα ο κόσμος εκφραζόταν απαξιωτικά όταν αναφερόταν στο πρόσωπο τους, υποτιμώντας στην ουσία την αξία αυτού του επαγγέλματος.

Οι οικιακοί βοηθοί προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και πολύτιμες ανάσες στα νοικοκυριά

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: myarticl

Η παρουσία οικιακών βοηθών στα νοικοκυριά αποτελεί αναντίρρητα προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων.
Οι οικιακοί βοηθοί προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και πολύτιμες «ανάσες» σε νοικοκυριά που λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούν φέρουν εις πέρας τις οικιακές εργασίες. Ποια είναι όμως τα τυπικά προσόντα που πρέπει  να έχουν οι οικιακοί βοηθοί και ποιος ο ρόλος τους;

Οι λόγοι που έφεραν στο προσκήνιο το ρόλο των οικιακών βοηθών

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: myarticl

Οι δυναμικοί ρυθμοί των σύγχρονων πόλεων και η αναγκαιότητα να εργάζονται και οι δύο γονείς μίας οικογένειας, για βιοποριστικούς ανέδειξαν και έφεραν στο προσκήνιο το ρόλο των οικιακών βοηθών.
Οι οικιακοί βοηθοί πραγματοποιούν μία σειρά από οικιακές εργασίες λύνοντας ουσιαστικά τα χέρια του εργαζόμενου ζεύγους, που παράλληλα, συνήθως, έχει να μεγαλώσει και παιδιά, και συμβάλλοντας στη διατήρηση του αρμονικού κλίματος μέσα στην οικογένεια, αφού οι γονείς απαλλάσσονται τουλάχιστον από το βάρος των οικιακών υποχρεώσεων.

Παράγοντες που οδήγησαν στην ανάδειξη του ρόλου των οικιακών βοηθών

  • Posted on: 15 August 2013
  • By: myarticl

Ο εκσυγχρονισμός των κοινωνιών και η χειραφέτηση της γυναίκας, η οποία απαλλάχθηκε από το ρόλο της μητέρας-συζύγου-νοικοκυράς και παράλληλα εισήλθε δυναμικά στην αγορά εργασίας, οδήγησαν στην ανάδειξη της αξίας και του ρόλου των οικιακών βοηθών.